Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
08:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
08:30
09:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
08:30
09:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
08:30
09:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
08:30
09:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
08:30
09:30
09:00
09:30
Hatha Yoga
BEGINNERS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
09:30
10:30

Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
09:30
10:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
09:30
10:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
09:30
10:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
09:30
10:30
Hatha Yoga
BEGINNERS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
09:30
10:30

Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
09:30
10:30
Hatha Yoga
BEGINNERS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
09:30
10:30
10:00
10:30
Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
10:30
11:30
Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
10:30
11:30
Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
10:30
11:30
11:00
18:00
Hatha Yoga
BEGINNERS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
18:00
19:00
Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
18:00
19:00
18:30
19:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
19:00
20:00

Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
19:00
20:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
19:00
20:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
19:00
20:00

Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΝΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
19:00
20:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
19:00
20:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
19:00
20:00

Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
19:00
20:00
19:30
20:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
20:00
21:00

Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
20:00
21:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
20:00
21:00

Abhaya Yoga
INTERMEDIATE
ΒΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
20:00
21:15
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
20:00
21:00

Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΝΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
20:00
21:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
20:00
21:00

Abhaya Yoga
INTERMEDIATE
ΒΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
20:00
21:15
Hatha Yoga
BEGINNERS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
20:00
21:00

Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
20:00
21:00
20:30
21:00

Δευτέρα

 • Pilates Equipment
  08:30 - 09:30
 • Hatha Yoga
  BEGINNERS
  09:30 - 10:30
 • Pilates Equipment
  09:30 - 10:30
 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  10:30 - 11:30
 • Hatha Yoga
  BEGINNERS
  18:00 - 19:00
 • Pilates Equipment
  19:00 - 20:00
 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  19:00 - 20:00
 • Pilates Equipment
  20:00 - 21:00
 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  20:00 - 21:00

Τρίτη

 • Pilates Equipment
  08:30 - 09:30
 • Pilates Equipment
  09:30 - 10:30
 • Pilates Equipment
  19:00 - 20:00
 • Pilates Equipment
  20:00 - 21:00
 • Abhaya Yoga
  INTERMEDIATE
  20:00 - 21:15

Τετάρτη

 • Pilates Equipment
  08:30 - 09:30
 • Pilates Equipment
  09:30 - 10:30
 • Pilates Equipment
  19:00 - 20:00
 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  19:00 - 20:00
 • Pilates Equipment
  20:00 - 21:00
 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  20:00 - 21:00

Πέμπτη

 • Pilates Equipment
  08:30 - 09:30
 • Pilates Equipment
  09:30 - 10:30
 • Pilates Equipment
  19:00 - 20:00
 • Pilates Equipment
  20:00 - 21:00
 • Abhaya Yoga
  INTERMEDIATE
  20:00 - 21:15

Παρασκευή

 • Pilates Equipment
  08:30 - 09:30
 • Hatha Yoga
  BEGINNERS
  09:30 - 10:30
 • Pilates Equipment
  09:30 - 10:30
 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  10:30 - 11:30
 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  18:00 - 19:00
 • Pilates Equipment
  19:00 - 20:00
 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  19:00 - 20:00
 • Hatha Yoga
  BEGINNERS
  20:00 - 21:00
 • Pilates Equipment
  20:00 - 21:00

Σάββατο

 • Hatha Yoga
  BEGINNERS
  09:30 - 10:30
 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  10:30 - 11:30
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
08:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
08:30
09:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
08:30
09:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
08:30
09:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
08:30
09:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
08:30
09:30
09:00
09:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
09:30
10:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
09:30
10:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
09:30
10:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
09:30
10:30
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
09:30
10:30
10:00
19:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
19:00
20:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
19:00
20:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
19:00
20:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
19:00
20:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
19:00
20:00
19:30
20:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
20:00
21:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
20:00
21:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
20:00
21:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
20:00
21:00
Pilates Equipment
ΜΑΡΘΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
20:00
21:00
20:30

Δευτέρα

 • Pilates Equipment
  08:30 - 09:30
 • Pilates Equipment
  09:30 - 10:30
 • Pilates Equipment
  19:00 - 20:00
 • Pilates Equipment
  20:00 - 21:00

Τρίτη

 • Pilates Equipment
  08:30 - 09:30
 • Pilates Equipment
  09:30 - 10:30
 • Pilates Equipment
  19:00 - 20:00
 • Pilates Equipment
  20:00 - 21:00

Τετάρτη

 • Pilates Equipment
  08:30 - 09:30
 • Pilates Equipment
  09:30 - 10:30
 • Pilates Equipment
  19:00 - 20:00
 • Pilates Equipment
  20:00 - 21:00

Πέμπτη

 • Pilates Equipment
  08:30 - 09:30
 • Pilates Equipment
  09:30 - 10:30
 • Pilates Equipment
  19:00 - 20:00
 • Pilates Equipment
  20:00 - 21:00

Παρασκευή

 • Pilates Equipment
  08:30 - 09:30
 • Pilates Equipment
  09:30 - 10:30
 • Pilates Equipment
  19:00 - 20:00
 • Pilates Equipment
  20:00 - 21:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:30
Hatha Yoga
BEGINNERS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
09:30
10:30
Hatha Yoga
BEGINNERS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
09:30
10:30
Hatha Yoga
BEGINNERS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
09:30
10:30
10:00
10:30
Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
10:30
11:30
Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
10:30
11:30
Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
10:30
11:30
11:00
18:00
Hatha Yoga
BEGINNERS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
18:00
19:00
Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
18:00
19:00
18:30
19:00
Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
19:00
20:00
Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΝΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
19:00
20:00
Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
19:00
20:00
19:30
20:00
Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
20:00
21:00
Abhaya Yoga
INTERMEDIATE
ΒΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
20:00
21:15
Pilates Mat & Props
ALL LEVELS
ΝΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
20:00
21:00
Abhaya Yoga
INTERMEDIATE
ΒΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
20:00
21:15
Hatha Yoga
BEGINNERS
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
20:00
21:00
20:30
21:00

Δευτέρα

 • Hatha Yoga
  BEGINNERS
  09:30 - 10:30
 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  10:30 - 11:30
 • Hatha Yoga
  BEGINNERS
  18:00 - 19:00
 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  19:00 - 20:00
 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  20:00 - 21:00

Τρίτη

 • Abhaya Yoga
  INTERMEDIATE
  20:00 - 21:15

Τετάρτη

 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  19:00 - 20:00
 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  20:00 - 21:00

Πέμπτη

 • Abhaya Yoga
  INTERMEDIATE
  20:00 - 21:15

Παρασκευή

 • Hatha Yoga
  BEGINNERS
  09:30 - 10:30
 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  10:30 - 11:30
 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  18:00 - 19:00
 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  19:00 - 20:00
 • Hatha Yoga
  BEGINNERS
  20:00 - 21:00

Σάββατο

 • Hatha Yoga
  BEGINNERS
  09:30 - 10:30
 • Pilates Mat & Props
  ALL LEVELS
  10:30 - 11:30

* όλα τα ομαδικά μαθήματα pilates mat & props και Abhaya yoga θα προβάλλονται με live-streaming μεσω της πλατφόρμας zoom.us, για να εξυπηρετήσουν όλους εσάς, που θέλετε να γυμναστείτε από την ασφάλεια του σπιτιού σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Μαθήματα pilates Equipment:

Στο studio body analysis η προσέγγισή μας στην μέθοδο του pilates είναι θεραπευτική και τα μαθήματα ολιγομελή (4-5 ατόμων) διάρκειας 60’. Κατά την διάρκεια του μαθήματος, ο μαθητής εφαρμόζει ασκήσεις mat με ή χωρίς την βοήθεια props καθώς και ασκησιολόγιο πάνω στα ειδικά όργανα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές του.

Μαθήματα Pilates mat & props:

Αυτά τα μαθήματα Pilates είναι ομαδικά για όλα τα επίπεδα, δυναμικά, με ροή και ρυθμό και έχουν διάρκεια 60′. Ο μαθητής εντάσσεται και εφαρμόζει ασκήσεις αποκλειστικά στο mat, με ή χωρίς την βοήθεια props, ανάλογα με το επίπεδο και τις δυνατότητές του.

On-line live μαθήματα Pilates & Yoga:

Όλα τα ομαδικά μαθήματα pilates mat & props, Hatha και Abhaya yoga θα προβάλλονται με live-streaming μέσω της πλατφόρμας zoom.us, για να εξυπηρετήσουν όλους εσάς, που θέλετε να γυμναστείτε από την ασφάλεια του σπιτιού σας. Για τα μαθήματα αυτά θα χρειαστεί να προμηθευτείτε ένα στρωματάκι, καθώς και κάποια βοηθήματα (props), για τα οποία θα ενημερωθείτε κατόπιν επικοινωνίας. Τα μαθήματα αυτά θα προβάλλουν το μάθημα που θα πραγματοποιείται την ίδια ώρα στο στούντιο, γι αυτό και είναι αποκλειστικά μαθήματα παρακολούθησης και όχι διαδραστικής διδασκαλίας.

Μαθήματα Yoga:

Τα μαθήματα της yoga είναι ομαδικά και διαρκούν 60’ με 90’ (συμβουλευτείτε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα).  Στο μάθημα ακολουθείται ένα παραδοσιακό πρωτόκολλο hatha yoga, κατά τη διάρκεια του οποίου ο μαθητής εφαρμόζει πρακτικές συγκέντρωσης (dharana), πρακτικές αναπνοών (pranayama) και κινησιολογικές πρακτικές (asanas) ανάλογα με το επίπεδο του μαθήματος.

Μαθήματα Aerial Yoga:

Τα μαθήματα της Aerial Yoga πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα μέχρι 7 άτομα και η διάρκεια του μαθήματος είναι 60’. Στο μάθημα ακολουθείται ένα παραδοσιακό πρωτόκολλο hatha yoga και κατά την διάρκεια του  ο μαθητής εφαρμόζει asanas στο έδαφος και στην αιώρα (hammock) ανάλογα με το επίπεδο και τις δυνατότητές του.

Οδηγίες για μία ήρεμη, άνετη και ασφαλή εκγύμναση

Savoir Vivre

 • Η πρακτική σας ξεκινάει καθώς εισέρχεστε στο χώρο
 • Παρακαλούμε να είστε πάντα στην ώρα σας
 • Βγάζετε πάντα τα παπούτσια σας με την είσοδό σας στο χώρο και τοποθετήστε τα στο ειδικό ντουλάπι
 • Χαμηλώνετε τα κινητά σας πριν μπείτε στο χώρο για να διατηρήσουμε μία ήρεμη ατμόσφαιρα. Εαν χρειαστεί να μιλήσετε, παρακαλούμε κάντε το με ήρεμο τόνο.
 • Πάρτε όσα εξαρτήματα θα χρειαστείτε για την πρακτική σας, πριν ξαπλώσετε στο στρωματάκι σας
 • Τοποθετείτε τα εξαρτήματα που χρησιμοποιείτε στην θέση τους μετά την πρακτική

Άνεση

 • Φοράτε ρούχα άνετα και καθαρά για την άσκησή σας
 • Έχετε πάντα μαζί σας ένα καθαρό ζευγάρι κάλτσες
 • Έχετε πάντα μαζί σας την προσωπική σας πετσέτα για να ξαπλώνετε στο στρωματάκι σας
 • Έχετε μαζί σας οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε (π.χ. ένα μπουκαλάκι νερό) που μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε πιο άνετα κατά την άσκησή σας

Ασφάλεια

 • Ακούστε το σώμα σας και μην υπερβαίνετε τα όριά του. Δεν χρειάζεται να αισθάνεστε καμία πίεση ανταγωνισμού στην πρακτική σας ως προς τον εαυτό σας και τους άλλους μαθητές.
 • Εάν υπάρχει κάποια πάθηση για την οποία ακολουθείτε συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, έχετε πάντα μαζί σας τα φάρμακά σας για περίπτωση ανάγκης
 • Εάν υπάρχει κάποια πάθηση/τραυματισμός που χρήζει ιατρικής άδειας για να κάνετε οποιασδήποτε άσκηση, είναι απαραίτητο να την προσκομίσετε πριν το πρώτο δοκιμαστικό μάθημα
 • Στην ίδια περίπτωση καλό θα ήταν να μας δώσετε τα στοιχεία του θεράποντα ιατρού σας, για άμεση επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης
 • Εάν υπάρχει συγκεκριμένη γκάμα ασκησιολογίου που απαγορεύεται να εκτελέσετε, μας ενημερώνετε πριν από το πρώτο δοκιμαστικό μάθημα ή επικοινωνούμε κατ’ ευθείαν με τον θεράποντα ιατρό σας και παίρνουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση
 • Στην περίπτωση αυτή ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του δασκάλου σας
 • Κάντε την πρακτική σας ευχάριστη και θεραπευτική!

Συγκεκριμένα για την aerial yoga

 • Φοράτε ρούχα σχετικά εφαρμοστά στο σώμα και με ντυμένους τους ώμους (ένα κολλάν και ένα κοντομάνικο μπλουζάκι ή κορμάκι είναι ιδανικά)
 • Μην φοράτε οποιαδήποτε αξεσουάρ στο λαιμό, στα αφτιά, στα χέρια, στα πόδια που μπορεί να σας τραυματίσουν ή να προκαλέσουν φθορά στο ύφασμα της αιώρας (hammock)
 • Επειδή το ύφασμα έρχεται σε επαφή σχεδόν με όλα τα σημεία του σώματος μας και απορροφάει τις μυρωδιές, φροντίστε για την προσωπική σας υγιεινή πριν από κάθε μάθημα
 • Λόγω συγκεκριμένου ασκησιολογίου που εκτελείται ανάστροφα στην αιώρα (hammock), φροντίστε το τελευταίο σας γεύμα να είναι τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την έναρξη του μαθήματος
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Αντενδείκνυται σε εγκύους και άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση, γλαύκωμα ή άλλες παρόμοιες παθήσεις των ματιών, οποιαδήποτε μορφή καρδιοπάθειας, επιληψία και πρόσφατο εγκεφαλικό επεισόδιο

Συγκεκριμένα για τις θεραπευτικές μαλάξεις

 • παρακαλούμε να είστε πάντα στην ώρα σας για να μην καθυστερεί η ροή του προγράμματος
 • να έχετε μαζί σας δύο καθαρές πετσέτες, μία μεγάλη & μία μικρή
 • η προσωπική σας υγιεινή είναι εξαιρετικά σημαντική και για τον θεραπευτή σας αλλά και για εσάς
 • εάν υπάρχει οποιαδήποτε πάθηση μυοσκελετικής ή άλλης φύσεως, ενημερώστε αμέσως τον θεραπευτή σας

Οδηγίες προς σχετικά με τα νέα μέτρα προφύλαξης για τον COVID 19

✦ Σε περίπτωση βήχα ή φταρνίσματος να καλύπτεται η μύτη και το στόμα με χαρτομάντιλο ή με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του σε κάδους απορριμμάτων (ανοιγόμενους χωρίς επαφή ή ποδοκίνητους) που είναι διαθέσιμοι σε όλους τους χώρους.

✦ Αποφεύγετε την επαφή χεριών με τα μάτια, τη μύτη και στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό.

✦ Εάν είναι απαραίτητη, προβείτε σε χρήση γαντιών ή συνεχή απολύμανση των χεριών παρά τη χρήση γαντιών.

✦ Καθαρίζετε τα χέρια σας πριν εισέλθετε στο γυμναστήριο. Για την τήρηση μέτρων καθαριότητας των χεριών, προτείνουμε πλύσιμο με υγρό σαπούνι και νερό, στέγνωμα με τη χρήση χαρτοπετσετών και ακολούθως αντισηψία.

✦ Για τα εξατομικευμένα μαθήματα με όργανα, είναι απαραίτητη η προσκόμιση και η χρήση ατομικής μεγάλου μεγέθους πετσέτας από τους αθλούμενους, η οποία θα καλύπτει και τα μαξιλαράκια που τυχόν χρησιμοποιείτε. Δυστυχώς δεν θα μπορέσετε να γυμναστείτε εάν δεν έχετε μαζί σας την προσωπική σας πετσέτα.

✦ Ο χώρος, τα ειδικά στρώματα και τα όργανα θα απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΕΔΥ, όμως προτείνουμε να έχετε μαζί σας τα ατομικά αντισηπτικά μαντηλάκια Dettol, για να απολυμαίνετε το στρώμα σας, πριν και μετά την χρήση του.

✦ Για τα ομαδικά μαθήματα κάθε είδους, είναι απαραίτητη η προσκόμιση και η χρήση ατομικού στρώματος εκγύμνασης. Δυστυχώς δεν θα μπορέσετε να γυμναστείτε εάν δεν έχετε μαζί μας το δικό σας στρωματάκι.

✦ Τα όργανα και τα όλα τα props (βοηθητικά μικρά όργανα) θα απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΕΔΥ, όμως προτείνουμε την χρήση γαντιών για μεγαλύτερη ασφάλεια ή/και την απολύμανση με τα προσωπικά σας απολυμαντικά μαντηλάκια, πριν και μετά τη χρήση.

✦ Απαγορεύεται η χρήση του ψύκτη, γι’ αυτό και προτείνουμε να έχετε μαζί σας πάντα το ατομικό σας μπουκαλάκι νερό.

✦ Οποιαδήποτε ατομικά είδη, όπως τσάντες, μπουφάν κλπ, να μην τοποθετούνται οπουδήποτε μέσα στους κοινόχρηστους χώρους του στούντιο. Αντίθετα να τοποθετούνται στους ειδικούς χώρους των αποδυτηρίων, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτήν την χρήση και όχι για άλλαγμα ή ντους.

✦ Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στον χώρο, τα μαθήματα θα τελειώνουν 5’ νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα λήξης, για να αδειάζει και να αερίζεται ο χώρος, και θα ξεκινούν 5’ αργότερα από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης.

✦ Απαραίτητη αποφυγή της άθλησης σε κλειστό χώρο, την τρέχουσα φάση της επιδημίας, εάν το άτομο ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου